UNIVERSAL. LA INFLUÈNCIA PERSONAL… EDUCACIÓ VIÀRIA CÍVICA ASERTIVA


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

UNIVERSAL. LA INFLUÈNCIA PERSONAL… EDUCACIÓ VIÀRIA CÍVICA ASERTIVA

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

Cada grup classe, en funció de les seves dinàmiques d’influència personal interna, podrà triar el joc de rol que millor s’hi avingui (“Sota pressió”, “Febre del divendres nit”…), per treballar-hi l’enfortiment de la llibertat individual i l’adopció d’estratègies d’assertivitat i negociació per tal de gestionar la pressió grupal sobre la conducta personal, sobre tot en escenaris i situacions relacionades amb la seguretat viària i la convivència en els espais públics.

La sessió traçarà un recorregut per la dinamització del grup, un “role playing”, la preceptiva posada en comú i una conversa guiada per arribar a unes conclusions.

OBJECTIUS

– Comprendre el concepte de pressió de grup i mostrar com superar-lo fent ús de l’ assertivitat i de diferents tècniques argumentatives, dintre d’una actitud de respecte al procés dels altres i d’acceptació de les altres persones des del no judici.

– Aprendre a reconèixer els estats emocionals dels altres (“empatia”, punt de partida de la influència) i a gestionar-los a través de la comunicació verbal, para-verbal, postural i gestual.

– Identificar diferents situacions de pressió, tant de grup com individuals, i adonar-se de la manera en què, contra corrent, les intencions individuals, explícites i implícites, també poden afectar les decisions del grup.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Treball a interior, en el centre o en altre equipament, en una sessió d’uns 50 minuts.
  • Cal una superfície adequada per a la dinàmica grupal, àmplia i flexible.
  • Cal la presència del professorat.
  • Dates i horari a determinar amb cada centre.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

UNIVERSAL. LA INFLUÈNCIA  PERSONAL

Anuncis