UNA LLIURE DECISIÓ INFORMADA… PROGRAMA INTERMEDI DE TÒXICS


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

UNA LLIURE DECISIÓ INFORMADA… PROGRAMA INTERMEDI DE TÒXICS

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DESCRIPCIÓ

Dues sessions per aconseguir que els joves adoptin decisions veritablement lliures, sobre la base de la millor i més completa informació, en el moment d’enfrontar un escenari on s’hi plantegi una opció de consumir tòxics (amb el focus centrat en l’alcohol i els derivats del cànnabis). Cadascuna, amb el seu guió metodològic…

Sessió 1. Mètode socràtic. L’esforç intel·lectual el fan els participants. Els educadors, mitjançant aparença de tertúlia conduïda, posen els alumnes davant d’interrogants que, en ésser aclarits, han de dur els joves a un nivell superior de discerniment. Treball a peu d’exposició.

Sessió 2. Conversa clínica inicial per explorar les representacions mentals dels participants i conversa guiada recorrent els estereotips que dominen el món del consum de tòxics. Treball en aula.

OBJECTIUS

-Que els i les participants (joves de 16-21 anys) adaptin la seva percepció del risc de consumir alcohol i cànnabis a la realitat en la qual ens movem.

-Que dedueixin que, a Sant Boi, es tracta d’uns patrons de conducta socialment minoritària.

-Que indueixin les limitacions que imposen l’alcohol i el cànnabis en la mobilitat i que aquestes no només es refereixen als conductors, sinó també als vianants i passatgers.

-Que interioritzin els umbrals de risc sanitari del consum d’alcohol i cànnabis.

 

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Treball a interior, durant 2 sessions d’uns 50 minuts cadascuna. Al mateix centre o en un altre equipament.
  • És preferible la presència del professorat.
  • Dates i horari a determinar amb cada centre.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

UNA DECISIÓ LLIURE INFORMADA (I)

Anuncis