PRIMERS AUXILIS… SEGURETAT VIÀRIA IMMEDIATA


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

PRIMERS AUXILIS… SEGURETAT VIÀRIA IMMEDIATA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DESCRIPCIÓ

Cada sessió consta d’una conversa guiada; una demostració visual física, i una simulació: – Una pràctica guiada

OBJECTIUS

– Que les persones participants assimilin les pautes bàsiques a seguir davant d’un accident o un incident.

– Que aprenguin a col·locar de manera segura el cos de la víctima en espera d’una assistència especialitzada

– Que aprenguin a adoptar unes primeres mesures de seguretat enfront d’una cremada

– Que aprenguin a acomodar de manera segura el propi cos en el supòsit d’una caiguda o un impacte imminent.

– Que adquireixin consciència de la importància, el deure i el dret d’ajudar les persones accidentades.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Treball a interior, millor en sales d’educació física, durant uns 50 minuts. Al mateix centre o en un altre equipament.
  • Cal la presència del professorat.
  • Dates i horari a determinar amb cada centre.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

PRIMERS AUXILIS

Anuncis