CONNECTATS…SEGURETAT VIÀRIA VIRTUAL


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

CONNECTATS…SEGURETAT VIÀRIA VIRTUAL

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

DESCRIPCIÓ

Conversa guiada a l’aula perquè l’alumnat compensi l’augment progressiu de l’ús de les xarxes socials, amb el conseqüent increment del risc d’aparició de noves amenaces, amb l’aplicació de mesures preventives i la reivindicació del valor de la intimitat personal i familiar, la pròpia imatge i el dret a ser diferent i irrepetible.

OBJECTIUS

-Adquirir un pensament sistèmic de la navegació virtual: entendre que en la mobilitat per xarxes socials estem en constant convivència amb altres persones i, per tant, les nostres accions i decisions poden comportar conseqüències de nosaltres cap a l’exterior i de l’exterior cap a nosaltres.

-Adquirir coneixements per identificar el que és il·lícit i calibrar-ne les conseqüències per als autors i les víctimes.

-Capacitar-nos per a la reacció un cop identificats els il·lícits virtuals.

-Assumir els drets i deures davant dels delictes tecnològics.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Treball a l’aula, durant uns 50 minuts. Al mateix centre o a Comissaria, o en un altre equipament.
  • Preferible amb presència del professorat.
  • Dates i horari a determinar amb cada centre.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

CONNECTATS

 

Anuncis