UNIVERSAL. ANTICIPACIÓ I REACCIÓ


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

UNIVERSAL. ANTICIPACIÓ I REACCIÓ

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

Treball en un circuit de realitat viària simulada per adquirir habilitats anticipatòries i reactives en la conducció, en aquest cas, de bicicletes.

OBJECTIUS

-Adquirir estratègies anticipatives que evitin o minimitzin el risc. Exemple: “Si em deixen una bicicleta, abans d’utilitzar-la regulo seient i manillar”.

-Conèixer i respectar les indicacions i senyals de la via per evitar situacions de risc. Conèixer i respectar les normes de conducció de bicicletes per evitar situacions de risc.

-Conèixer les prestacions i les normes d’ús dels elements reflectors, llums i altres dispositius de visibilitat.

-Escollir la millor part de la via per circular-hi.

-Senyalitzar les maniobres amb prou antelació.

-Respectar la velocitat establerta i adaptar-se a les circumstàncies de l’entorn i el trànsit, garantint la seguretat d’altres usuaris i usuàries.

-Aprendre habilitats instrumentals com anar amb una mà per senyalitzar, mirar enrere sense parar, aixecar els glutis del seient, avançar per passos estrets, reduir silueta, frenar sobtadament o dominar els girs radicals de manillar.

-Evitar les distraccions tecnològiques i lúdiques durant la conducció.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Eduació viària reservarà determinats matins per a acollir, en circuits muntats en diferents indrets de la via pública o a Can Dubler, aquells grups classe que hi vulguin participar.
  • Periòdicament, aquestes dates seran notificades als centres via mail perquè puguin optar per sumar-s’hi.
  • Les reserves seran ateses en estricte ordre cronològic.
  • Cada grup classe tindrà garantida una hora efectiva d’activitat.
  • Cal la presència del professorat.
  • Els i les participants han de dur-hi casc o, en el seu defecte, una peça de cap que puguin col·locar, a manera de protecció higiènica, sota el casc que Educació viària els lliuri en préstec. En el cas que la pràctica s’efectuï amb quadricicles, els responsables reavaluaran aquest extrem.
  • Educació viària aporta bicicletes, senyalització i altres elements viaris adaptats a cada franja d’edat.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

Universal. Anticipació i reacció

Anuncis