PERSONES ADULTES. PUNTS DE FRICCIÓ… GESTIÓ PACÍFICA DE CONFLICTES


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

PERSONES ADULTES. PUNTS DE FRICCIÓ… GESTIÓ PACÍFICA DE CONFLICTES

EDUCACIÓ VIÀRIA EXTRAESCOLAR: COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE MOBILITAT I CONVIVÈNCIA

DESCRIPCIÓ

Una conversa guiada repassant tots aquells punts de fricció de la vida veïnal, comunitària i viària. Això projecta les activitats des de l’escala de veïns, passant per parcs i places, fins a les relacions entre entitats i amb les institucions.

OBJECTIUS

-Informar la ciutadania dels drets i deures de la vida en comunitat, per passar de la mera cohabitació o coincidència a la veritable convivència

-Impulsar la via del diàleg informat com a fórmula per gestionar els conflictes entre persones

-Promocionar la figura de la mediació i la dimensió de la policia de barri en aquests espais

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Treball a interior, en el centre o en altre equipament, en una sessió d’uns 50 minuts.
  • Cal una superfície adequada per a la dinàmica grupal, àmplia i flexible.
  • No cal la presència de professorat.
  • Dates i horari a determinar amb cada centre.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

PERSONES ADULTES

Anuncis