PERSONES NOUVINGUDES. DRETS I DEURES DE PLENA CIUTADANIA


SEGURETAT / POLICIA LOCAL

PERSONES NOUVINGUDES. DRETS I DEURES DE PLENA CIUTADANIA

EDUCACIÓ VIÀRIA EXTRAESCOLAR

DESCRIPCIÓ

Totes les cultures són benvingudes a Sant Boi. I una part d’aquesta bona acollida consisteix a informar, aquestes persones nouvingudes, dels drets i deures que comporta la plena pertanyença a la nostra ciutadania.

OBJECTIUS

-Que els participants assoleixin plenes competències per percebre i seleccionar, en cada moment, els aspectes més significatius del nou entorn de convivència, de manera que puguin exercir-hi lliurement els seus drets i deures

-Que coneguin les conductes antisocials amb més impacte negatiu sobre la convivència veïnal i comunitària i els mecanismes per fer-hi front

-Que es familiaritzin amb fórmules alternatives de gestió de conflictes, com la policia de barri i el servei de mediació.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Treball a interior, en el centre o en altre equipament, en una sessió d’uns 50 minuts.
  • Cal una superfície adequada per a la dinàmica grupal, àmplia i flexible.
  • Dates i horari a determinar amb cada entitat.
  • Contacte:  Esteve Pla.
  • Correu electrònic:  epla@santboi.cat
  • Telf. 93 635 80 95

PERSONES NOUVINGUDES

Anuncis