SECUNDÀRIA I BATXILLERAT


SEGURETAT / MOSSOS D’ESQUADRA

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA, PROFESSORAL, MARES I PARES

DESCRIPCIÓ

Des de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (en endavant PG-ME), fem arribar a tota la Comunitat Educativa totes aquelles activitats i presentacions informatives i preventives que hem preparat pel present curs educatiu, per tal de fer arribar informació d’interès per alumnes, professors/es, mares i pares del seu centre educatiu.

Els professionals que realitzen les activitats preventives dintre de les aules són tècnics en seguretat i responsables de les Oficines de Relació amb la Comunitat (en endavant ORC).

Aquests policies han estat formats i tenen l’experiència de desenes d’activitats preventives adreçades, no només a la Comunitat Educativa, sinó també a altres col·lectius i entitats de la nostra societat com comerciants, nouvinguts, gent gran, entitats veïnals, entitats culturals, entitats esportives, etc.

Dintre de totes les activitats que realitzen habitualment les ORC, una part important és el treball transversal amb els centres educatius de Catalunya, en coordinació amb el Departament d’Educació.

A continuació els presentem les presentacions i activitats que estan adreçades a la Comunitat Educativa dels centres educatius de Secundària, Batxillerat i C.Formatius:

  • Prevenció de les conductes discriminatòries  ( 1er – 2on ESO i AMPA )
  • Situacions de risc per a joves (2on i 3er ESO, CF, Batxillerat i AMPA )
  • Violència masclista. Com comença tot? (4rt ESO, CF, BAtxillerat i AMPA )
  • Visita a l’edifici de la comissaria de la PG-ME ( 1er  a  4rt ESO, CF, BAtxillerat i AMPA )

Aquestes presentacions i activitats, en el cas que així ho decideixi el centre educatiu, es podran realitzar a les nostres dependències, amb la corresponent visita a les mateixes, en aquest cas la durada de l’activitat serà aproximadament de dues hores.

No cal dir que a apart de les presentacions i activitats, es pot aprofitar la nostra presència per resoldre tots aquells dubtes que puguin sorgir sobre el funcionament de les denúncies, competències de la PG-ME, treball conjunt amb les policies locals, i altres qüestions.

OBJECTIUS

L’objectiu final d’aquestes activitats és fer arribar de primera mà tota aquella informació que ajudi a la Comunitat Educativa a prevenir fets dels quals pot ser víctima, donar eines de qualitat i conèixer la seva policia.

Per desenvolupar aquestes activitats preventives amb la màxima qualitat cal tenir en compte les següents indicacions:

  1. Cada activitat té una durada aproximada d’entre 50 i 60 minuts.
  2. Serà prioritari realitzar l’activitat davant d’un grup / classe. En casos excepcionals l’activitat es realitzarà davant d’un auditori més nombrós.
  3. És convenient que el/la professor/a sigui present a l’interior de l’aula en el moment de desenvolupar l’activitat.
  4. És important realitzar un contacte previ a l’activitat amb el/la professor/a del grup classe per detectar les necessitats concretes dels alumnes.
  5. És necessari informar al grup classe, dies abans de l’activitat, del motiu de la presència a l’aula d’agents de la PG-ME.
  6. El desenvolupament de l’activitat preventiva serà amb la uniformitat operativa.

ÀMBIT I CONDICIONS

Per sol·licitar les presentacions, o per a qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb l’Oficina de Relació amb la Comunitat de la comissaria de l’ABP Sant Boi de Llobregat, al correu electrònic itpg6284@gencat.cat, itpg6279@gencat.cat, o als telèfons 675 85 72 62 (Xavi) o 675 780 811 (Vicenç)

La intenció és donar un servei públic més proper i de millor qualitat des de la nostra organització policial.

Anuncis