VISITES A LES INSTAL·LACIONS METROPOLITANES DE TRACTAMENT DE RESIDUS


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIOR), ESO1, ESO2 I BATXILLERAT

DESCRIPCIÓ

Visites guiades a diverses instal·lacions de tractament de residus de l’àrea metropolitana per conèixer el cicle dels materials.

Algunes de les instal·lacions visitables són ecoparcs, deixalleries, plantes de compostatge, plantes de triatge, etc., i se centren bàsicament en la fase de tractament i gestió, recuperació de materials, triatge o deposició.

OBJECTIUS

Conèixer el cicle dels diferents materials i residus municipals.

Fomentar la prevenció dels residus, conscienciar sobre els diferents tipus que n’hi ha i la seva recollida selectiva.

Conèixer els diferents usos que en podem fer dels residus (foment de la reutilització).

ÀMBIT I CONDICIONS

Activitat gratuïta in situ, el desplaçament fins a la instal·lació corre a càrrec de l’Ajuntament, prèvia sol·licitud. Té un cost de 4euros/nen”.

Horari a consultar segons instal·lació.

Informació i reserves:

Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat (PMES) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Telèfon. 93 238 93 51

Correus electrònics.   reserves.pmes@amb.cat

Anuncis