SALVEM EL FARTET


SALVEM EL FARTET

SERVEI DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (CICLE SUPERIOR)

DESCRIPCIÓ

L’activitat principal consisteix a mantenir un grup de fartets en un aquari, en una de les classes, alimentar-los i procurar la qualitat del medi aquàtic per facilitar llur reproducció. A l’inici del projecte, una educadora o educador ambiental farà una xerrada a la classe sobre el fartet i com n’és d’important aquest peix al delta del Llobregat. L’activitat periòdica que haurà de portar a terme l’alumnat és l’extracció d’ous que hagin post els fartets.

El/la mestre/a tindrà el suport del personal d’Educació Ambiental del Consorci del Delta del Llobregat i disposarà d’un dossier pedagògic.

Finalment, es farà una visita a un dels espais naturals del Delta i, previ control del personal tècnic del Consorci del Delta del Llobregat i de la Sociedad de Estudios Ictiològicos, s’alliberaran els exemplars de fartet nascuts en captivitat.

OBJECTIUS

  • Participar en un projecte de protecció de la natura.
  • Conèixer les característiques d’alguns dels animals típics del delta del Llobregat.
  • Prendre consciència de les repercussions de les nostres accions sobre el medi, tant en negatiu com en positiu.
  • Afavorir actituds de responsabilitat col·lectiva

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Per participar-hi, cal una forta implicació del tutor o la tutora i/o del professorat de ciències.El nombre de grups participants és limitat, i es decidirà per rigorós ordre d’inscripció. La persona de contacte és en Nèstor Urios.
Anuncis