INSPECCIÓ DEL RIU LLOBREGAT


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

Activitat que consisteix en una descoberta del ecosistema fluvial del riu Llobregat, analitzant els diferents factors que conformen el riu, fent un anàlisi exhaustiu de les característiques físiques, químiques i biològiques de la vida en aquest punt.

En format de descoberta experimental, a partir d’un dossier de treball i de material de laboratori i anàlisi, coneixerem els diferents elements que defineixen el riu i analitzarem la qualitat de l’aigua. Finalment farem propostes de millora per la seva cura i conservació.

El punt de trobada serà la masia de Can Julià, el centre d’interpretació del riu Llobregat, i des de aquí ens acostarem al tram del riu que investigarem.

OBJECTIUS

Identificar els elements que configuren un ecosistema fluvial i els tipus de relacions que s’estableixen entre ells.

Conèixer els diferents tipus de vegetació de ribera i establir el grau de qualitat.

Aprendre a analitzar la qualitat de l’aigua del riu.

Aprendre a recollir informació al camp: segons diferents tècniques, i proveint-se dels instruments necessaris per a cada prova.

Fomentar el respecte vers el medi aquàtic, en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.

Comunicar verbalment als companys i les companyes les observacions fetes o els resultats de les experiències realitza­des.

Sensibilitzar-se de la importància d’adoptar una actitud rigorosa a fi de no degradar el medi aquàtic, evitant contaminar, llençar deixalles, o impactes com llençar pedres…

ÀMBIT I CONDICIONS

Proposta de realització: Aquesta activitat es pot realitzar al llarg de tot el curs.

Durada: 7 hores. De 9 a 16h.

Aquesta activitat es realitza fora de l’aula i per aquest motiu cal la presència del professorat al llarg de tota la sortida.

La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és Mariona Sala i Sanchez de la Fundació Catalana de l’esplai:

Telèfon: 93 551 15 06 / 627 94 80 69

E-mail: seasantboi@fundesplai.org

El preu de l’activitat és 4 € per nen/a

Anuncis