EL POBLAT CREIX. CREEM UN TERRITORI SOSTENIBLE


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

L’activitat és realitza a l’aula.

L’activitat està basada en un joc de taula en el què els/les alumnes, dividits en petits grups, hauran de crear el seu propi poblat. Els participants hauran d’anar decidint sobre la marxa com estructuren el seu territori en funció dels condicionants socials i ambientals que els aniran afectant al llarg del joc.

El joc de taula permet crear conjuntament models de poblacions en les quals els participants adquireixen, mitjançant uns ingressos econòmics, una sèrie d’elements com cases, edificis de serveis, aeroports. Cadascun d’aquests elements permet tenir més ingressos i desenvolupar més la població, però també suposa un cert grau de contaminació atmosfèrica. Per contrarestar aquest fenomen existeixen mesures correctores que, al seu torn, comportaran unes despeses i unes previsions de gestió. Finalment, hi ha certs factors dels quals depèn un eventual agreujament de la contaminació de l’aire. Aquests factors són aleatoris en el temps però inexorables, tal com succeeix en la realitat.

OBJECTIUS

Conèixer els models urbanístics bàsics.

Desenvolupar la competència en la gestió de recursos.

Treballar en grup i fer-ho de manera eficient.

Desenvolupar la consciència general per sobre la individual.

ÀMBIT I CONDICIONS

Proposta de realització: Aquesta activitat es pot realitzar al llarg de tot el curs.

Durada: 3 hores. De 9 a 12h.

Aquesta activitat es realitza a l’aula. Cal la presència del professorat al llarg de tota l’activitat.

La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és Mariona Sala i Sanchez de la Fundació Catalana de l’esplai:

Telèfon: 93 551 15 06 / 627 94 80 69

E-mail: seasantboi@fundesplai.org

El preu de l’activitat és 2 € per nen/a

Anuncis