EL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA (AIGUA SUBVENCIONADA)


SERVEI DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA / PROGRAMA D’ACTIVITATS DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (AMB)

DESCRIPCIÓ

El cicle de l’aigua comprèn totes les activitats relacionades amb la captació, tractament, distribució, sanejament, depuració i regeneració.

OBJECTIUS

Els objectius del programa són conscienciar, augmentar els coneixements sobre el medi ambient per fomentar la responsabilitat crítica, afavorir l’adquisició d’actituds de respecte vers el medi ambient, treballar les aptituds i les capacitats per avaluar i fomentar la participació desenvolupant la confiança en l’acció individual i col·lectiva.

ÀMBIT I CONDICIONS

L’horari és d’1 hora 30’ (1grup/classe) i en alguns casos de 4 hores, per més informació més informació entrar a la pàgina que s’especifica més amunt. Calendari curs escolar de setembre a juliol de 2013.

Cal sol·licitar l’activitat a la persona de contacte Cecília Mestre Urios:

Preu activitat 2 euros nen/a.

És imprescindible la participació activa del professorat responsable pel grup.

Anuncis