PLANTES TRANSFORMADORES


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (3R I4T)

DESCRIPCIÓ

Són les plantes com fàbriques que transformen el seu entorn? Aquesta pregunta ens permet endinsar-nos i investigar aspectes sobre les plantes i la seva relació amb l’entorn.

Aquests continguts es treballaran amb activitats coordinades en petits grups i d’altres amb el grup classe, alhora que es van presentant els diferents espais que ens ofereix la Masia Torre de la Vila. En aquest cas, prendrà rellevància el jardí de pluja i la maqueta que en representa el funcionament, tot permetent reflexionar sobre el rol de la planta en aquest giny.

En aquesta activitat la representació d’idees i coneixements pren una gran força didàctica, permetent a l’alumne relacionar els coneixements previs amb els nous aprenentatges.

La sortida es realitza amb un grup classe, que es divideix, al seu torn, en 6 grups de treball. L’activitat és conduïda per 2 educadores. Aquest format permet el treball en grups reduíts amb 1 educadora de referència.

OBJECTIUS

Aproximar-se al concepte de sistema: la interrelació entre els éssers vius com a transformadors del seu entorn.

Observar i reconèixer diferents éssers vius del nostre entorn proper.

Tenir curiositat i iniciativa per la descoberta, fer-se preguntes.

ÀMBIT I CONDICIONS

Proposta de realització: Aquesta activitat està dissenyada per realitzar-la preferentment durant el mes d’octubre i novembre a la tardor i els mesos de març a juny, a la primavera.

Durada: 2’5 hores. De 9h30 a 12h.

Aquesta activitat es realitza als espais interiors i exteriors de l’equipament mediambiental Torre de la Vila.

Cal la presència del professorat al llarg de tota la sortida.

La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és Eli Miralles de Nusos cooperativa.

Telèfon: 93 410 37 77

E-mail: projectes@nusos.net

El preu de l’activitat és 2 € per nen/a

Anuncis