ESTÀ MALALT EL RIU?


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

CICLE MITJÀ (3r i 4t) EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

Activitat que consisteix en una descoberta del ecosistema fluvial del riu Llobregat, analitzant els diferents factors que conformen les característiques, físiques, químiques i biològiques de la vida al riu en aquest punt. En format de descoberta experimental, d’una forma vivencial i molt dinàmica coneixerem quins són els habitants del riu i ens ajudaran a saber si el riu es troba net o encara pot millorar molt!

El punt de trobada serà la masia de Can Julià, el centre d’interpretació del riu Llobregat, i des de aquí ens acostarem al tram del riu que investigarem.

OBJECTIUS

Identificar els elements que configuren un ecosistema fluvial i els tipus de relacions que s’estableixen entre ells.

Identificar les adaptacions dels éssers vius al lloc on viuen.

Conèixer els diferents tipus de vegetació de ribera i establir el grau de qualitat.

Aprendre a recollir informació al camp: segons diferents tècniques, i proveint-se dels instruments necessaris per a cada prova.

Fomentar el respecte vers el medi aquàtic, en la recollida de mostres per a l’observació i experimentació.

Comunicar verbalment als companys i les companyes les observacions fetes o els resultats de les experiències realitza­des.

Sensibilitzar-se de la importància d’adoptar una actitud rigorosa a fi de no degradar el medi aquàtic, evitant contaminar, llençar deixalles, o impactes com llençar pedres…

ÀMBIT I CONDICIONS

Proposta de realització: Aquesta activitat es pot realitzar al llarg de tot el curs.

Durada: 7 hores. De 9 a 16h.

Aquesta activitat es realitza fora de l’aula i per aquest motiu cal la presència del professorat al llarg de tota la sortida.

La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és Mariona Sala i Sanchez de la Fundació Catalana de l’esplai:

Telèfon: 93 551 15 06 / 627 94 80 69

E-mail: seasantboi@fundesplai.org

El preu de l’activitat és 4 € per nen/a

Anuncis