ESMORZAR SENSE RESIDUS


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

 CICLE INICIAL (1r i 2n) EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

L’activitat és realitza a l’aula.

L’activitat s’inicia amb la definició del concepte residu i es planteja als/les alumnes si creuen que es generen molts residus a Sant Boi de Llobregat. Es resol aquest dubte a través d’una dinàmica visual en la que els alumnes se n’adonen que cada família pot generar moltes deixalles en una setmana. A continuació es planteja quants residus creuen que es generen a la classe a l’hora d’esmorzar i, a través d’un joc, els infants veuen el volum d’envasos que aniran a les escombraries en un sol dia. A més, mitjançant una sèrie d’experiments en grup, els/les alumnes comprenen perquè hi ha diferents envasos i quines són les avantatges de cadascun. Finalment es farà una reflexió per trobar una manera per a generar menys residus, per exemple utilitzant carmanyoles i cantimplores, i les avantatges que això suposarà tant a nivell personal com per al medi ambient.

OBJECTIUS

Prendre consciència de la quantitat de residus que pot generar una família diàriament.

Promoure la reducció de l’ús del paper d’alumini i la minimització dels embolcalls dels esmorzars.

Promoure l’ús de recipients reutilitzables com la carmanyola o la cantimplora.

Fomentar la reducció dels residus que es generen.

ÀMBIT I CONDICIONS

Proposta de realització: Aquesta activitat es pot realitzar al llarg de tot el curs.

Durada: 3 hores. De 9 a 12h.

Aquesta activitat es realitza a l’aula. Cal la presència del professorat al llarg de tota l’activitat.

La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és Mariona Sala i Sanchez de la Fundació Catalana de l’esplai:

Telèfon: 93 551 15 06 / 627 94 80 69

E-mail: seasantboi@fundesplai.org

El preu de l’activitat és 2 € per nen/a

Anuncis