JUGUEM A COMUNITATS


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (5È I 6E)

DESCRIPCIÓ

Com podem contribuir a crear espais urbans on proliferi la biodiversitat? Aquesta pregunta ens permet endinsar-nos i investigar sobre el concepte d’ecosistema, i veurem quines tipologies de necessitats tenen els éssers vius per poder viure: refugi, aliment, aigua, la relació amb altres éssers vius del seu entorn.

La construcció d’un joc de taula és l’excusa per descobrir de les estructures que afavoreixen la biodiversitat a la Masia, i permet entreveure les relacions que s’estableixen entre els organismes que hi habiten. Al final de l’activitat el grup-classe fa una partida al joc que han construït col·laborativament i posen en solfa els coneixements adquirits durant l’activitat.

La sortida es realitza amb un grup classe, que es divideix, al seu torn, en 6-8 grups de treball. L’activitat és conduïda per 2 educadores. Aquest format permet el treball en grups reduïts amb 1 educadora de referència.

OBJECTIUS

Aproximar-se al concepte d’ecosistema: biòtop, biocenosi, hàbitat, relació.

Observar i reconèixer diferents éssers vius del nostre entorn proper.

Tenir curiositat i iniciativa per la descoberta, fer-se preguntes.

Fomentar l’ús de la creativitat per imaginar solucions.

ÀMBIT I CONDICIONS

Proposta de realització: Aquesta activitat està dissenyada per realitzar-la preferentment durant el mes d’octubre i novembre a la tardor i els mesos de març a juny a la primavera.

Durada: 2’5 hores. De 9h30 a 12h.

Aquesta activitat es realitza als espais interiors i exteriors de l’equipament mediambiental Torre de la Vila.

Cal la presència del professorat al llarg de tota la sortida.

La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és Eli Miralles de Nusos cooperativa.

Telèfon: 93 410 37 77

E-mail: projectes@nusos.net

El preu de l’activitat és 2 € per nen/a

Anuncis