DIVERSITAT AL MAR


DIVERSITAT AL MAR

SERVEI DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA(CICLE SUPERIOR), EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

DESCRIPCIÓ

L’activitat s’estructura en 3 blocs:

 • Biodiversitat a la platja: en aquest bloc es parla sobre la franja litoral de Sitges i les comunitats marines que hi poden trobar. Els alumnes faran una recol·lecció de mostres d’organismes marins a la platja per poder-les identificar.
 • Identificació dels éssers vius: en aquest bloc els alumnes aprenen a identificar i classificar alguna de les mostres que han recol·lectat a la platja. A més els alumnes aprenen sobre la biologia i ecologia d’alguns dels grans grups d’invertebrats marins que hi ha al Mar Mediterrani.
 • Els boscos del mar: en aquest bloc es parla de la posidonia oceanica, una fanerògama marina endèmica del Mar Mediterrani i quines són les causes de la seva regressió al nostre litoral.

OBJECTIUS

 • Conèixer la biologia dels organismes de la fauna i la flora marines.
 • Identificar i classificar els organismes marins a partir de l’observació.
 • Comprendre el terme zonació i distingir entre supralitoral, mediolitoral i infralitoral.
 • Emprar un llenguatge científic per a comunicar-se de forma oral i escrita.
 • Conèixer activitats humanes que poden incidir o incideixen sobre el medi litoral.
 • Valorar la incidència de les modificacions que han sofert les comunitats d’organismes del litoral a causa de l’activitat humana.

ÀMBIT I CONDICIONS

 • La realització de l’activitat que es fa al fomenta Centre d’estudis del mar de Sitges (CEM) l’aprenentatge a través de l’observació i de l’experimentació mitjançant el constructivisme (coneixement del medi).
 • Recursos materials:
 • Dossier del professor
 • Dossier de l’alumne adequat al nivell educatiu dels escolars.
 • Suport gràfic, material de camp i material de laboratori
 • Durada: 4 hores
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable pel grup.
 • Cal sol·licitar l’activitat a Cecília Mestre.
 • El preu de l’activitat és de 2 euros nen/a.
Anuncis