CONEGUEM ELS NOSTRES PARCS


SERVEI DE MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

CS PRIMÀRIA (6È)

DESCRIPCIÓ

L’activitat s’estructura en 2 fases:

En la fase 1 es fa una presentació de l’activitat i de l’espai que els alumnes visitaran. Es fa una projecció i, en constant feed-back amb els alumnes, l’educador/a presenta els continguts del programa i de l’activitat al parc. Es fa especial èmfasi en la importància dels valors ecològics i patrimonials dels espais, i en la conveniència de la seva conservació.

En la fase 2 l’educador/a fa de guia d’un itinerari predissenyat, que té una durada aproximada de 4 hores, en una zona del Parc en la qual els alumnes poden observar i conèixer diferents aspectes naturals, socials i patrimonials.

OBJECTIUS

  • Entendre què és un parc natural i conèixer la normativa que s’hi aplica.
  • Reconèixer la singularitat pròpia del parc visitat.
  • Adonar-se de la influència de l’home sobre el paisatge.
  • Estudiar l’entorn de forma directa.
  • Ser conscients de la gran importància del parc natural per les múltiples funcions que compleix: ecològica, social, patrimonial….

ÀMBIT I CONDICIONS

És imprescindible que el professorat que participen en la primera fase siguin també els que acompanyin els alumnes a la sortida.

Persona de contacte: Cecília Mestre Urios

Anuncis