CIRCULEU, SI US PLAU


MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (6È)

DESCRIPCIÓ

Els participants han de fer un recorregut real, des de l’escola fins a torre de la Vila, circulant per la ciutat com si fessin els seus desplaçaments habituals. Segons quin mitjà facin servir per desplaçar-se, les conseqüències ambientals (contaminació, consum de combustible, espais ocupats) seran diferents.

Ens distribuirem en grups i cada grup, acompanyat d’un responsable, utilitzarà un mitjà de transport diferent (caminant, bicicleta, vehicle híbrid de l’Ajuntament, autobús…). En arribar a Torre de la Vila farem una valoració dels diferents mitjans i els seus costos econòmics i ambientals. Per ajudar-nos a reflexionar i concretar dades quantitatives en relació a cada mitjà, farem també una dinàmica de simulació ambiental, en la que cada jugador, per cada activitat que faci utilitzant transport, rebrà una sèrie de punts: El ciutadà que n’acumuli menys, serà nomenat “Ciutadà del Futur”. Compararem els resultats de la simulació, amb els obtinguts en el nostre recorregut inicial

OBJECTIUS

•      Identificar alguns problemes que la circulació de vehicles provoca en la ciutat i en els ciutadans.

•      Relacionar l’ús del vehicle privat amb la contaminació atmosfèrica i amb el consum accelerat de combustibles fòssils.

•      Introduir el tema del consum energètic des d’uns perspectiva àmplia, apuntant les conseqüències que té a l’entorn i a la vida de les persones. Des de diferents llocs del món.

•      Reconèixer els avantatges del transport públic a les ciutats.

•      Relacionar les actituds personals amb la problemàtica ambiental que genera el transport urbà.

•      Reflexionar sobre quantes de les nostres activitats habituals estan relacionades amb l’energia.

ÀMBIT I CONDICIONS

 • Proposta de realització: Preferiblement 1r. trimestre del curs escolar.
 • Durada:   3 hores. De 09:30 – 12:30 hores
 • Aquesta activitat es realitza a la Torre de la Vila.
 • És imprescindible la participació activa del professorat responsable del grup.
 • La persona de contacte per a fer la sol·licitud de l’activitat és l’Andreu Sayó de la Fundació Catalana de l’Esplai.
   • Telèfon: 93 474 74 85
   • E-mail: sea-santboi@fundesplai.org
 • El preu de l’activitat és de 1 euro nen/a.
Anuncis