ENDESA EDUCA ENERGIA (E3)


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

4t ESO I BATXILLERAT

DESCRIPCIÓ

És un treball d’investigació on l’alumnat realitza l’anàlisi exhaustiva de l’ús de l’energia en el centre escolar i en el seu propi habitatge i fa una proposta de millora en eficiència energètica.

L’ activitat és realitza online mitjançant el programa gratuït E3, que va guiant el desenvolupament de l’activitat, amb unes plantilles que es poden descarregar de l’adreça web que s’indica a l’apartat de desenvolupament.

L’activitat es pot fer també en format webqüest per analitzar l’ús de l’energia a casa seva i realitzar propostes de millora.

OBJECTIUS

Aprofundir en els coneixement sobre energia i eficiència de manera pràctica.

Aprendre a valorar el consum energètic dels diferents aparells.

Adquirir recursos per proposar solucions energètiques.

Fer ús de les noves tecnologies.

Prendre consciència del valor de l’energia i la importància d’un consum eficient de la mateixa.

Millorar el consum energètic del centre.

Competències bàsiques:

– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

– Competència social i ciutadana

 

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Durada: variable, es recomana plantejar-ho com un projecte de centre a realitzar al llarg de tot el curs.

Nombre d’alumnes per sessió: grup classe (o de forma individual si es fa via webqüest).

Dates de realització i horaris: sempre disponible

Lloc de realització: lloc que disposi d’ordinador i connexió a internet.

Material: es pot trobar la presentació de l’activitat

Cost: gratuït

 

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

 

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.com

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/endesa/educa-energia

Anuncis