RECURSOS TRANSICIÓ ESCOLA – TREBALL


Al bloc Aprèn i Treballa a Sant Boi de Llobregat trobareu un recull de l’oferta formativa que existeix a Sant Boi per a joves més grans de 16 anys, que tinguin o no l’ESO aprovada.

Dins de la Guia de recursos TET el contingut està organitzat en quatre blocs diferenciats:

  1. Al primer bloc s’especifiquen els recursos de formació acadèmica que tenen com  a finalitat la reincorporació al sistema educatiu reglat i/o a l’obtenció d’una titulació.
  2. A la segona part s’especifiquen els programes formatius professionalitzadors de transició que faciliten la inserció al món laboral i també afavoreixen el retorn al sistema educatiu.
  3. En tercer lloc trobareu els serveis que tenen com a objectiu ajudar als joves en la construcció del seu itinerari formatiu-laboral, s’hi ofereix la informació, orientació o acompanyament necessaris en aquest procés.
  4. Finalment, l’últim bloc inclou un recull d’altres recursos: web’s genèriques dels diferents departaments de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, referents d’altres  municipis,  i algunes adreces relacionades amb la inserció formativa i/o laboral.

Podeu trobar tota aquesta informació en format pdf fent un click.

Nota important: Una part de l’oferta que apareix en aquest espai està condicionada a l’aprovació, autorització i/o suport econòmic d’altres institucions. Consulteu-ne la vigència.
Anuncis