SERVEI DE SUPORT ALS PROJECTES D’APS


A TOTA LA COMUNITAT EDUCTIVA DE SANT BOI

DESCRIPCIÓ

L’Aprenentatge Serveis és la combinació de dos elements, l’aprenentatge pràctic i el servei a la comunitat. L’aprenentatge millora el servei a la comunitat perquè aquest guanya en qualitat i el servei dóna sentit a l’aprenentatge perquè allò que s’aprèn es pot transferir a la realitat en forma d’acció.

OBJECTIUS

Facilitar informació, orientació i assessorament per tal d’afavorir i impulsar la participació de centres i entitats en projectes d’Aprenentatge Servei.

Elaborar el catàleg de projectes d’Aprenentatge Serveis a Sant Boi de Llobregat.

Organitzar trobades de formació, reflexió i intercanvi d’experiències d’ApS a Sant Boi de Llobregat.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Obert a la comunitat educativa de Sant Boi interessada en realitzar i/o participar en projectes d’ApS.
  • Persona de Contacte: Neus Tayà
  • Horari: a concretar per telèfon o correu electrònic.
  • Tel. 93 635 12 00 Ext. 368.
  • Correu electrònic: ntaya@santboi.cat
Anuncis