CONSTRUIR UN FUTUR SENSE VIOLÈNCIA


ALUMNAT 6È DE PRIMARIA, ESO 1R I 4T, MARES I PARES

DESCRIPCIÓ

Són tallers interactius, on l’alumnat prendrà contacte amb el tema de la violència per a ser partícep en la seva erradicació.

Respondrà un qüestionari, per avaluar les carències o el seu semblant sobre el grup al que pertany.

Se l’informarà i respondrà a les seves preguntes sobretot el que té a veure amb l’àmbit legal i en el seu municipi (recursos).

Redactaràn un “Codi de Convivència” d’obligat compliment, prèvia redacció i votació de les normes a aplicar-se.

S’avaluarà la redacció d’un decàleg disciplinari.

OBJECTIUS

  1. Detectar punts de relacions conflictives.
  2. Reconèixer les “situacions de violència”.
  3. Desenvolupament d’habilitats per a afrontar-les.
  4. Avaluar si la investigació(qüestionari) – acció (decàleg) genera una major conscienciació sobre qualsevol tipus de violència.
  5. Reduir les manifestacions habituals de violència.
  6. Comprovar en que mesura la metodologia investigació-acció pot ser una alternativa per a la resolució d’actituds violentes.

ÀMBIT I CONDICIONS

Horari: a convenir (durada : 1h.30 minuts cada taller)

Dates.

1r Taller als 30 dies des de l’inici de curs.

Completar qüestionari.

Torn de paraules (dubtes, preguntes, intercanvi d’opinions, etc).

Establir consigna per a redactar el Codi de Convivència.

(Organitzar els grups de treball).

2n Taller als 15-20 dies del primer

Presentació de les normes redactes.

Votació

Jurament

3r Taller mes de Març de 2016

Completar qüestionari (contrastar resultats)

Torn de paraules

Avaluació de resultats des del punt de vista de l’alumnat.

 

No serà necessària la presència del professor del curs, però això no implica que pugui ser-hi present si així ho desitja.

Cost del taller.

Cada taller 75€

Els tres tallers 210€

El cost inclou el material didàctic.

Responsable de l’activitat. Doris Soria.

Presidenta “EMI Asociación contra la violencia familiar”.

Docent-Procuradora-Advocada.

Especialitat. Violència de Gènere.

Màster en igualtat d’oportunitats (Generalitat de Catalunya).

Telèfon de contacte. 607. 686. 522.

E-mails de contacte. dorissoria5@hotmail.com     //  emiasociacion@hotmail.com

Anuncis