SENSIBILITZACIÓ A LA INICIATIVA EMPRENEDORA


ALUMNES D’ESO, BATXILLERAT,

CICLES DE GRAU MIG I SUPERIOR

DESCRIPCIÓ

Seminaris de sensibilització vers la cultura emprenedora dirigits a joves entre 12 i 25 anys; alumnes d’ESO (12 a 16 anys), Batxillerat (17 i 18 anys) i Cicles formatius de grau mig i superior (18 a 25 anys). Aquests seminaris tenen una durada màxima de 2h i per facilitar el seguiment de les explicacions, aquestes van acompanyades d’uns dossiers informatius que inclouen bancs de casos que han passat pel Servei alhora que també es tenen en compte empreses populars com a referents. Aquests seminaris es poden adaptar a les necessitats de cada grup de treball en funció de les indicacions dels tutors. 

OBJECTIUS

Les persones d’aquestes edats i d’aquest àmbit (ESO, Batxillerat, Cicles formatius de grau mig i superior) són susceptibles d’endegar un negoci en un futur; és important sensibilitzar-les sobre els avantatges i inconvenients de ser un treballador per compte pròpia de manera que ho tinguin present a l’hora d’entrar en el mercat de treball. Es pretén potenciar entre el jovent actituds positives cap a la cultura emprenedora i disminuir el fre cap a la creació d’empreses.

ÀMBIT I CONDICIONS

Des de la Unitat d’Atenció a Empreses i Emprenedors s’organitzen aquests seminaris gratuïts de 2 hores de durada en horari de matí o tarda al llarg del curs escolar. Estan dirigits a un màxim de 30 alumnes per sessió.

Els seminaris es van organitzant per ordre de demanda.

Per organitzar un seminari de sensibilització cal trucar al telèfon 93 635 12 46 ext. 411 i demanar per Emma Obiols.

 

 

Anuncis