SUPORT A PROJECTES I ACTIVITATS DE LES AMPA


EDUCACIÓ / ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I AMPAS

ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE CENTRES PÚBLICS

DESCRIPCIÓ

S’ofereix suport econòmic (subvencions), assessorament pedagògic i organitzatiu en els projectes i/o activitats gestionades per les AMPA.

Les actuacions hauran d’estar incloses dins els criteris següents:

  • Projectes de formació i foment de la participació de les famílies en els centres educatius.
  • Suport als Casals d’Estiu organitzats per les AMPA
  • Col·laboració en activitats educatives complementàries, que formin part del Projecte Educatiu de Centre.

OBJECTIUS

  • Potenciar i promoure aquelles iniciatives de les AMPA que suposin una millora en la participació de les famílies en la comunitat educativa.
  • Atorgar subvencions aquells projectes que facilitin la formació i el foment de la participació de les famílies i els casals d’estiu.

ÀMBIT I CONDICIONS

Les activitats per les quals es demana ajut econòmic hauran d’estar aprovades pel Consell Escolar o incloses en el programa anual del Centre.

Per a més informació poden contactar amb Elena Sánchez:

  • Tel. 93 635 12 00 Ext. 161.
  • Correu electrònic: esanchez@santboi.cat