SUBVENCIONS PER A PROJECTES I ACTIVITATS DE LES AMPA


EDUCACIÓ / ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I AMPAS

ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE CENTRES PÚBLICS

DESCRIPCIÓ

S’ofereix suport econòmic (subvencions), assessorament pedagògic i organitzatiu en els projectes i/o activitats gestionades per les AMPA/AFA.

La finalitat d’aquestes subvencions és millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu mitjançant el desenvolupament de projectes que fomentin la participació de les famílies a les escoles.

Els projectes susceptibles de rebre ajuts seran responsabilitat de l’AMPA.

Aquestes activitats han d’estar incloses en el Pla Anual de Centre o aprovades pel Consell Escolar de Centre.

  • Projecte de foment de la participació de les famílies en la comunitat educativa
  • Suport Casals d’estiu organitzats per les AMPA dels centres educatius públics
  • Col·laboració en activitats educatives complementàries, que formin part del Projecte Educatiu de Centre.

OBJECTIUS

  • Potenciar i promoure aquelles iniciatives de les AMPA/AFA que suposin una millora en la participació de les famílies en la comunitat educativa.
  • Atorgar subvencions aquells projectes que facilitin la formació i el foment de la participació de les famílies i els casals d’estiu.

ÀMBIT I CONDICIONS

Les activitats per les quals es demana ajut econòmic hauran d’estar aprovades pel Consell Escolar o incloses en el programa anual del Centre.

Per a més informació poden contactar amb Elena Sánchez

  • Obert a totes les AMPA i AFA de Sant Boi.
  • Per a més informació podeu contactar amb Elena Sánchez
  • Tel. 93 635 12 00 Ext. 161.
  • Correu electrònic: esanchez@santboi.cat

 

 

 

Anuncis