SERVEI D’ATENCIÓ A LES AMPA


EDUCACIÓ / ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I AMPAS

FAMÍLIES D’ALUMES DE SANT BOI

DESCRIPCIÓ

La finalitat d’aquest servei és donar suport, orientació i assessorament a les iniciatives de les AMPA en les seves necessitats, i en la resolució de dubtes que sorgeixin en les tasques diàries durant tot el curs escolar.

Aquest servei recolza i potencia la participació activa de les famílies a la comunitat educativa a través de l’AMPA, promovent l’autonomia i l’eficàcia en la gestió dels projectes i serveis propis de les AMPA.

Tipus de consulta que gestiona

 • Gestió de l’AMPA: Com es constitueix, com es modifica i quina és la documentació necessària, quins els membres que la composen i quines són les seves funcions, etc..
 • Informació envers aspectes d’interès per al desenvolupament de les activitats pròpies de l’AMPA: organització escolar, legislació educativa…
 • Consulta sobre les diferents subvencions que es poden sol·licitar des de l’Administració pública i sobre processos administratius.
 • Orientació i assessorament en el disseny de projectes: activitats extraescolars, organització de casals d’estiu, participació de les famílies a l’escola, etc…
 • Necessitats i demandes formatives que puguin sorgir des dels membres de la junta o la comunitat educativa dels centres…

OBJECTIUS

 • Oferir eines de reflexió i formació per afavorir el funcionament adequat dels òrgans de gestió i de participació de les associacions de mares i pares.
 • Donar suport a la participació dels representants de les famílies a les juntes d’AMPA /AFA
 • Promoure la participació de les mares i els pares a la comunitat educativa.
 • Oferir assessorament i orientació en el disseny i desenvolupament d’accions i projectes.
 • Donar suport econòmic a través de subvencions a projectes de les AMPA.
 • Facilitar eines a les famílies que contribueixin a millorar la tasca educativa dels seus fills i filles.

ÀMBIT I CONDICIONS

 • Obert a totes les AMPA i AFA de Sant Boi.
 • Per a més informació podeu contactar amb Elena Sánchez
 • Tel. 93 635 12 00 Ext. 161.
 • Correu electrònic: esanchez@santboi.cat
Anuncis