PROGRAMA D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA MATINAL


EDUCACIÓ / ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I AMPAS

ALUMNES DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS

DESCRIPCIÓ

El programa Municipal d’activitats extraescolars de l’Ajuntament de Sant Boi, vol donar recursos Educatius en l’ús del lleure i fomentar l’educació integral dels infants, a través de les activitats extraescolars en horari no lectiu. Aquest programa s’adreça a les AMPA dels centres públics d’Educació Infantil i Primària i Ensenyament Secundari Obligatori.

Amb les activitats extraescolars, es vol cobrir una necessitat social important, ja que ha de permetre compaginar els horaris de les famílies amb les hores que l’alumnat està als centres. En alguns casos vol facilitar l’atenció de les necessitats educatives i socials dels infants i de les seves famílies.

OBJECTIUS

  • Facilitar a les AMPA l’organització i gestió de les activitats extraescolars i d’acollida matinal.
  • Afavorir la coherència pedagògica, relació entre les activitats extraescolars i el projecte educatiu de centre.
  • Potenciar l’enfocament lúdic de les activitats extraescolars, evitant “fer més escola” després de l’escola.
  • Abaratir les quotes de les famílies sense renunciar a la qualitat de les activitats ni a l’atenció educativa vers els infants
  • Garantir la integració i la convivència plural enfront del risc d’estigmatització de les activitats, com a element de cohesió social i de qualitat de vida
  • Vetllar per la continuïtat i solidesa dels equips d’educadorsi educadores durant tot el curs. Les condicions laborals i contractuals, de formació i titulació, d’organització i lideratge de l’equip, així com de ràtio, tenen una conseqüència directa en la qualitat de la tasca educativa.

ÀMBIT I CONDICIONS

El programa d’activitats s’adreça a les AMPA dels centres públics d’educació infantil, primària i secundària.

Les activitats extraescolars es concretaran amb cada AMPA durant els mesos de juny i setembre i s’adaptaran a les necessitats i demandes de cada centre.

Les AMPA interessades poden posar-se en contacte amb l’Àrea d’Educació i Civisme.

Per a més informació poden contactar amb Elena Sánchez:

  • Tel. 93 635 12 00 Ext. 161.
  • Correu electrònic: esanchez@santboi.cat