XXXI JOCS FLORALS ESCOLARS


EDUCACIÓ / ACTIVITATS D’EDUCACIÓ ARTÍSTICA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

En aquest certamen literari  poden participar tots els alumnes des de cicle infantil fins a 6è de primària amb treballs seleccionats pels seus mestres.

El segon Cicle d’Educació Infantil participarà de forma col·lectiva amb TREBALLS D’AULA. S’organitzarà una exposició d’aquests treballs.

Els alumnes d’Educació Primària participaran amb obres escrites en català en les modalitats de:

  • FRASE IL·LUSTRADA
  • POESIA
  • NARRATIVA
  • POESIA VISUAL
  • CÒMIC  (de 3r a 6è)

Els premis es lliuraran en els actes de barri i en l’acte final. L’Àrea d’Educació i Civisme publicarà el recull de les obres finalistes.

OBJECTIUS

Promoure la dinamització de l’ús del català en la creació artística i literària, potenciant la participació dels escolars en una activitat d’àmbit ciutadà.

ÀMBIT I CONDICIONS

  • Cada centre designarà un responsable que assistirà a les reunions prèvies per informar al claustre de professors/es de tot el procés de l’activitat.
  • Hi poden participar tots els/les alumnes de segon cicle d’educació infantil i els/les alumnes d’educació primària.
Anuncis