VISITA AL CENTRE DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT


EDUCACIÓ / TMB EDUCA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

DESCRIPCIÓ

El control de la xarxa d’autobusos i les mesures de seguretat de què disposa tot el sistema .L’activitat es fa a partir de l’explicació per part de l’educador/a dels continguts de la visita. Com a suport per a l’activitat, els nois i noies disposen d’un dossier que aniran completant a mesura que rebin les explicacions. L’educador/a disposarà dels mitjans tècnics necessaris per fer les explicacions: vídeo, projector, ordinador i PowerPoint.

Lloc on es fa:

Cotxeres del Triangle

Carrer: Josep Soldevila , 30

Districte: Nou Barris

Població: Barcelona

OBJECTIUS

Referits a fets, conceptes i principis:

Enumerar i descriure les instal·lacions que controlen el trànsit de la ciutat.

Referits a procediments:

Comentar i analitzar el funcionament i el control dels autobusos.

Referits a valors, actituds i normes:

Valorar i respectar els serveis públics com un bé comú. Valorar el treball que comporta el bon funcionament del servei públic

ÀMBIT I CONDICIONS

Persona de contacte:

Nom: Mario Armengol

Nombre màxim d’assistents per torn:

25 alumnes

Horari:

De dilluns a divendres, a partir de les 10.00 h

Durada aproximada de l’activitat:

60 minuts

Cicles educatius:

Educació secundària obligatòria i Educació secundària postobligatòria.

Activitat inclosa dins les temàtiques:

Ciutat

Anuncis