VISITA AL CENTRE DE CONTROL DE METRO


EDUCACIÓ / TMB EDUCA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

DESCRIPCIÓ

L’activitat es fa a partir de l’explicació per part de l’educador/a dels continguts de la visita. Com a suport per a l’activitat, els nois i noies disposen d’un dossier que aniran completant a mesura que rebin les explicacions. L’educador/a disposarà dels mitjans tècnics necessaris per fer les explicacions: vídeo, projector, ordinador i PowerPoint.

Lloc on es fa:

Edifici de la Sagrera

Carrer: Josep Estivill , 47

Districte: Sant Andreu

Població: Barcelona

OBJECTIUS

Referits a fets, conceptes i principis:

Explicar com funciona el Centre de Control de Metro i assenyalar-ne els trets més característics. Descriure el personal i la tecnologia necessaris per aconseguir un funcionament correcte de la xarxa de Metro.

Referits a procediments:

Emprar el llenguatge adient per explicar el funcionament d’un centre de control de metro. Analitzar i formular preguntes sobre el funcionament del Centre de Control de Metro.

Referits a valors, actituds i normes:

Valorar positivament la idea d’entendre el transport públic com un bé comú. Sensibilitzar-se per assolir hàbits de civisme en l’ús del transport públic.

ÀMBIT I CONDICIONS

Persona de contacte:

Nom: Mario Armengol

Nombre màxim d’assistents per torn:

25 alumnes

Horari:

De dilluns a divendres, a partir de les 10.00 h

Durada aproximada de l’activitat:

60 minuts

Cicles educatius:

Educació secundària obligatòria i Educació secundària postobligatòria

Activitat inclosa dins les temàtiques:

Ciutat

Anuncis