VISITA A LA COTXERA DEL METRO


cEDUCACIÓ / TMB EDUCA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

DESCRIPCIÓ

L’activitat consisteix a conèixer tot el que es fa en una cotxera de Metro .

Lloc on es fa:

Cotxera de Sant Genís – Parada de Metro de Vall d’Hebron

Carrer: Basses d’Horta

Districte: Horta – Guinardó

Població: Barcelona

OBJECTIUS

Referits a fets, conceptes i principis:

Explicar el funcionament general de la xarxa de Metro. Descriure tot el que es fa en una cotxera.

Referits a procediments:

Observar atentament. Analitzar i formular preguntes.

Referits a valors, actituds i normes:

Valorar positivament la idea d’entendre el transport públic com un bé comú. Sensibilitzar-se per assolir hàbits de civisme en l’ús del transport públic

ÀMBIT I CONDICIONS

Persona de contacte:

Nom: Mario Armengol

Nombre màxim d’assistents per torn:

25 alumnes

Horari:

De dilluns a divendres, a partir de les 10.00 h

Durada aproximada de l’activitat:

60 minuts

Cicles educatius:

Educació secundària obligatòria i Educació secundària postobligatòria

Activitat inclosa dins les temàtiques:

Ciutat

Anuncis