TMB ES MOU PER L’EDUCACIÓ


tmb-logoEDUCACIÓ / TMB EDUCA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

DESCRIPCIÓ

Activitat que forma part dels projectes de diversificació curricular promoguts pel Consorci d’Educació de Barcelona. Està adreçada als alumnes de 3r i 4t d’ESO que necessiten una organització diferenciada de l’establerta al centre escolar, amb la finalitat que assoleixin els objectius i les competències bàsiques de l’etapa. D’aquesta manera, s’afavoreix que obtinguin el títol de graduat en educació secundària obligatòria. L’activitat es desenvolupa en deu sessions.

ÀMBIT I CONDICIONS

Persona de contacte:

Nom: Mario Armengol

Anuncis