PASSEIG PER LA HISTÒRIA DEL TRANSPORT PÚBLIC DE BARCELONA


EDUCACIÓ / TMB EDUCA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

ESO I POST-OBLIGATÒRIA

DESCRIPCIÓ

Evolució del transport públic de Barcelona com a eina per al desenvolupament de la ciutat

Lloc on es fa:

Cotxera del Triangle

Carrer: Josep Soldevila , 30

Districte: Sant Andreu

Població: Barcelona

OBJECTIUS

Referits a fets, conceptes i principis:

Explicar l’evolució del transport públic a la ciutat. Assenyalar diferents fites.

Referits a procediments:

Debatre sobre la funció del transport públic a través de la història. Relacionar transport públic i desenvolupament.

Referits a valors, actituds i normes:

Valorar i respectar els serveis públics com un bé comú.

ÀMBIT I CONDICIONS

Persona de contacte:

Nom: Mario Armengol

Nombre màxim d’assistents per torn:
30 alumnes

Horari:

De dilluns a divendres, a partir de les 10.00 h

Durada aproximada de l’activitat:

90 minuts

Cicles educatius:

Educació secundària postobligatòria

Activitat inclosa dins les temàtiques:

Ciutat

Anuncis