24 HORES AMB AUTOBÚS


EDUCACIÓ / TMB EDUCA

INFANTIL O PRIMÀRIA

CICLE SUPERIOR D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

La visita s’inicia a la parada de Metro de Canyelles, on es recull el grup amb un autobús. Aquest es dirigeix a la cotxera, i amb l’alumnat a dins fa el recorregut per aquesta. Després el grup es dirigeix a l’aula, on es fa un joc.

Lloc on es fa:

Cotxeres d’horta

Carrer: ctra. d’Horta a Cerdanyola , 31

Districte: Horta – Guinardó

Població: Barcelona

OBJECTIUS

Referits a fets, conceptes i principis:

Assenyalar les instal·lacions que componen una cotxera. Explicar el funcionament dels tallers d’una cotxera d’autobusos. Explicar el treball que comporta la posada al punt dels autobusos abans de sortir al carrer per donar servei als ciutadans.

Referits a procediments:

Debatre sobre la utilització i el funcionament del transport públic.

Referits a valors, actituds i normes:

Valorar i respectar els serveis públics com un bé comú. Valorar el treball per garantir el bon funcionament del servei públic.

ÀMBIT I CONDICIONS

Persona de contacte:

Nom: Mario Armengol

Nombre màxim d’assistents per torn:

30 alumnes

Horari:

De dilluns a divendres, a partir de les 10.00 h

Durada aproximada de l’activitat:

90 minuts

Cicles educatius::

Educació primària. Cicle superior.

Activitat inclosa dins les temàtiques:

Ciutat

Anuncis