PROJECTE AMB TU


EDUCACIÓ / VISITES D’ESCOLES
PRIMÀRIA, ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

A les instal·lacions del recinte del Parc Sanitari Sant Joan de Déu realitzem visites per a les escoles i els centres formatius, en funció de les necessitats dels sol·licitants.
L’objectiu principal de les visites és obrir el nostre centre a les generacions més joves, per tal de donar resposta a totes aquelles qüestions que es puguin plantejar relacionades amb l’àmbit social i de la salut; i potenciant una organització compromesa amb els hàbits saludables i l’educació de la nostra població.
És una activitat amb la qual també es pretén transmetre, de manera lúdica per als alumnes, els valors de la nostra institució: HOSPITALITAT, qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat; així com donar a conèixer la manera de fer de l’entitat i els seus àmbits d’actuació des de la vessant del respecte i l’acollida de la persona assistida.

OBJECTIUS

– Promoure els hàbits saludables per a millorar la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.
– Promoure canvis en la tradicional relació metge-pacient, oferint opcions saludables i facilitant la informació a la ciutadania.
– Informar i sensibilitzar els joves amb la importància que té la responsabilitat sobre la pròpia salut.
– Desestigmatitzar envers la patologia mental, superant els clàssics prejudicis i fomentant la integració en la societat de les persones que la pateixen.
– Transmetre valors que contribueixen al benestar de la persona en qualsevol dels seus àmbits, tant personal com professional.
– Apropar als joves a les professions sanitàries.
– Donar a conèixer la tasca realitzada al centre i els seus orígens, des de
la pròpia cultura organitzativa.

ÀMBIT I CONDICIONS

Les visites, habitualment s’estructuren en dues parts:
• Presentació del Parc Sanitari: orígens, missió, visió, valors, àmbits
d’activitat, dispositius assistencials, població de referència i el projecte
“Trenquem barreres, obrim el Parc”.
• Visita guiada a les instal·lacions del recinte, en funció de les necessitats
detectades, en companyia de professionals de la institució.
La segona part manté un format lliure depenent de la sol·licitud
realitzada pels centres formatius; s’han portat a terme diferents formats:
• Taller específic d’algun dels àmbits assistencials (per exemple: taller
d’esterilització).
• Activitats amb professionals de diferents disciplines, combinant
exposicions i jocs adaptats per a les edats dels alumnes (nutrició,
farmàcia, pediatria, infermeria, etc.).
• Xerrades informatives sobre la professió: mèdica, d’infermeria, treball
social, fisioteràpia, integració social, etc.

La duració aproximada de les sessions és de 2 hores, en funció de la tipologia
de la demanda.

Per a qualsevol dubte es poden adreçar al 93 661 52 08 ext. 13974 o al correu
electrònic cristina.sancho@pssjd.org.