EQUIPEM CASA NOSTRA


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

1r i 2n Cicle d’ESO

DESCRIPCIÓ

Amb aquesta activitat, els alumnes de secundària reflexionen sobre diferents aspectes que tenen a veure amb l’ús de l’electricitat: des de la generació fins a la domòtica, passant pel quadre de comandament. Entre les activitats proposades se’ls planteja equipar una casa amb aparells elèctrics per analitzar i reflexionar posteriorment sobre el consum domèstic.

OBJECTIUS

– Aprendre a treballar en grup i prendre decisions en comú.

– Entendre el que és necessari del consum responsable.

– Entendre la importància de l’elecció dels electrodomèstics en el consum quotidià.

– Veure com generen les centrals tèrmiques i les plaques fotovoltaiques.

– Que entenguin el funcionament del quadre de control de casa nostra.

Competències bàsiques:

– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

– Competència social i ciutadana

Competència d’aprendre a aprendre

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Durada: 1 hora i 15 minuts

Nombre d’alumnes per sessió: grup classe

Dates de realització i horaris: de dilluns a divendres a les 9:45 h i les 11:30 h

Lloc de realització: Espai Endesa Educa. c. Almogàvers, 11-17 (cantonada c. Roger de Flor)

Cost: gratuït

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

Informació

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.com

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/conocenos/oferta_actividades/equipemos-nuestro-hogar

 

Anuncis