ENTRE L’ENDOLL I TU


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

CICLE SUPERIOR EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

A través d’un petit recorregut pel Museu de l’Electricitat de Figueres coneixem el procés d’electrificació de l’Alt Empordà.

Els nens i nenes faran uns tallers per tal d’experimentar per ells mateixos com aprofitem les fonts d’energia renovable per tal de generar electricitat.

OBJECTIUS

Conèixer el procés d’electrificació de l’Alt Empordà.

Aprendre com es genera l’energia elèctrica.

Conèixer quines són les fonts d’energia més importants.

Competències bàsiques:

– Competència d’aprendre a aprendre

– Competència d’autonomia i iniciativa personal

– Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: Dimecres. Des de les 10:00h fins a les 18:00h

Durada: 1 hora i 15 minuts.

Nombre d’alumnes per sessió: un grup classe

Lloc de realització: Museu de l’electricitat de Figueres, c. Sant Josep, 21. Figueres

Cost: gratuït

Material: el material el lliuren els educadors en el moment de l’activitat.

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.comEE

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/conocenos/oferta_actividades/entre-enchufe-tu

Anuncis