EL CUINER DE LA LLUM


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

CICLE INICIAL EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

Els nens i nenes ajudaran al titella del Sr. Carles Cusí de Miquelet (Fundador de la Societat Hidroeléctrica del Ampurdán, S.A.) a trobar les parts necessàries per a construir una bombeta d’incandescència, amagades per les diferents sales del Museu de l’Electricitat.

Els alumnes treballaran per grups i cada grup construirà la seva pròpia bombeta.

OBJECTIUS

Aprendre, a través d’una representació de teatre amb titelles, què és l’electricitat i quin és un dels seus principals usos: la il·luminació

Competències bàsiques:

– Competència d’aprendre a aprendre

– Competència d’autonomia i iniciativa personal

– Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: Dimecres. Des de les 10:00h fins a les 18:00h

Durada: 1 hora i 15 minuts.

Nombre d’alumnes per sessió: un grup classe

Lloc de realització: Museu de l’electricitat de Figueres, c. Sant Josep, 21. Figueres

Cost: gratuït

Material: el material el porta l’educador en el moment de l’activitat.

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.com

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/conocenos/oferta_actividades/cocinero-luz

Anuncis