D’EXCURSIÓ PER LA XARXA ELÈCTRICA


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

Som conscients de tot el que s’ha de fer per aconseguir que l’electricitat arribi a casa nostra? Sabem d’on ve l’electricitat que gastem a casa?

En aquesta activitat us proposem fer un recorregut per tot el camí que ha de fer l’electricitat des de què és generada fins que és consumida a casa nostra. En aquest recorregut els alumnes hauran de fer activitats relacionades amb cada element del sistema elèctric.

L’ activitat és realitza online.

OBJECTIUS

Analitzar i interpretar informació sobre diferents aspectes relacionats amb el sistema elèctric.

Aprendre a contrastar la informació.

Cooperar i col·laborar en tasques grupals.

Fer ús de les noves tecnologies.

Conscienciació sobre el valor de l’energia i la importància d’aquesta per a un desenvolupament sostenible.

Prendre consciència de les instal·lacions que tenim en la nostra zona.

Competències bàsiques:

– Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

– Competència social i ciutadana.

 

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Durada: variable, en funció de com ho vulgui treballar el docent.

Nombre d’alumnes per sessió: es pot realitzar de manera individual o per grups

Activitat on l’alumnat realitza un estudi relacionat amb el sistema elèctric. Es treballarà la generació, el transport, la distribució, el consum (domòtica i il·luminació) i facturació.

Material: disponible a la web http://www.endesaeduca.com en l’apartat Zona 2.0. El material consisteix en una guia pel professorat, fitxes d’activitats i PDF d’ampliació. Tot descarregable.

Dates de realització i horaris: sempre disponible

Cost: gratuït

Inscripció:

http://www.endesaeduca.com

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endesaeduca@enel.com

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/conocenos/oferta_actividades/excursion-red-electrica

Anuncis