COM S’ALIMENTA UNA FÀBRICA DE LLUM


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

CICLE MITJÀ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ

A través d’un petit recorregut pel Museu de l’Electricitat de Figueres coneixem el procés d’electrificació de l’Alt Empordà.

Els nens i nenes faran uns tallers per tal d’experimentar per ells mateixos com aprofitem les fonts d’energia renovable per tal de generar electricitat.

OBJECTIUS

Conèixer el procés d’electrificació de l’Alt Empordà

Aprendre com es genera l’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables.

Competències bàsiques:

– Competència d’aprendre a aprendre

– Competència d’autonomia i iniciativa personal

– Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Dates de realització i horaris: Dimecres. Des de les 10:00h fins a les 18:00h

Durada: 1 hora i 15 minuts.

Nombre d’alumnes per sessió: un grup classe

Lloc de realització: Museu de l’electricitat de Figueres, c. Sant Josep, 21. Figueres

Cost: gratuït

Material: el material el porta l’educador en el moment de l’activitat.

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.com

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/conocenos/oferta_actividades/como-alimenta-fabrica-luz

Anuncis