CIÈNCIA FISSIÓ


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

La informació que trobem sobre l’energia nuclear sol ser molt dispar. Per aquesta raó proposem que els alumnes realitzin un article científic sobre l’energia nuclear.

D’aquesta manera podran transmetre informació objectiva sobre aquestes centrals. La idea és que els alumnes realitzin una webqüest i que localitzin la informació necessària, tant a la pròpia webqüest, com en els enllaços que els hi proposem.

Una part de la webqüest és una visita virtual al centre informatiu de la central nuclear d’Ascó. D’aquesta manera podran recollir informació de primera mà.

OBJECTIUS

Aprendre a treure informació dels planells i a plasmar-la en l’article.

Entendre com es genera l’electricitat en una nuclear.

Entendre que són les radiacions.

Entendre en què consisteix la seguretat en una instal·lació nuclear.

Com es tracten els residus.

Com funciona el centre de control.

Veure com es gestionen els impactes ambientals d’una instal·lació nuclear.

Que es creïn una opinió pròpia i objectiva sobre l’energia nuclear.

Competències bàsiques:

– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

– Competència social i ciutadana

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Durada: variable, en funció de com ho vulgui treballar el docent

Nombre d’alumnes per sessió: es pot realitzar de manera individual o per grups classe

Dates de realització i horaris: sempre disponible

Material: disponible a la web http://www.endesaeduca.com en l’apartat Zona 2.0

Cost: gratuït

Activitats vinculades: visita virtual a una central nuclear.

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.com

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa_Catalan/endesa/ciencia-fision/

Anuncis