CENTRAL NUCLEAR D’ASCÓ


EDUCACIÓ / ENDESA EDUCA

2n Cicle d’ESO, BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

DESCRIPCIÓ

S’ofereix una xerrada tècnica en una aula on s’expliquen els cicles que es donen en la instal·lació.

A continuació es realitza la visita per les instal·lacions on podran veure tot el que se’ls ha explicat en l’aula.

Posada en comú en la que els participants aporten idees, suggeriments i  dubtes sobre  l’energia.

OBJECTIUS

Objectius:

Entendre en què consisteix la generació d’electricitat en una central nuclear i quin pes té en el sistema de generació elèctrica global.

Entendre el procés dins d’una central nuclear.

Veure els impactes de la instal·lació sobre el medi i el que es fa per minimitzar-los.

Competències bàsiques:

– Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

– Competència social i ciutadana.

ÀMBIT I CONDICIONS

Desenvolupament:

Durada: 2 hores

Nombre d’alumnes per sessió: 1 grup classe

Dates de realització i horaris: de dilluns a divendres a les 10 h o a les 12 h

Lloc de realització: Central Nuclear d’Ascó. C/ Avinguda de les Centrals, s/n, Ascó, Tarragona

Cost: gratuït

Inscripció:

endeaseduca@enel.com

Informació:

Endesa Educa

Telèfon: 902 50 00 49

Correu electrònic: endeaseduca@enel.com

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/conocenos/oferta_actividades/Visita-Central-Nuclear-Asco

Anuncis