DRETS DE CIUTADANIA. HI TENIM DRETS!


EDUCACIÓ / SINDICATURA DE GREUGES

3r D’ESO, FAMÍLIES I AMPES

DESCRIPCIÓ

 • La Sindicatura Municipal de Greuges vetlla per garantir drets de tots els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi davant de qualsevol greuge causat per l’Ajuntament. Qualsevol persona pot acudir a la SMG i demanar la intervenció de la SMG per qualsevol assumpte en que l’Administració municipal no hagi actuat bé o hagi pogut produir una vulneració dels seus drets.
 • Donar a conèixer les tasques i potencialitats de la institució del Defensor/a de la Ciutadania – Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi.
 • Donar a conèixer totes les Institucions de defensa dels drets de ciutadania, com el Síndic de Greuges de Catalunya, la Defensora del Pueblo, el Defensor del Pacient, El Defensor del Menor, L’OCU, OMIC…
 • Aplicar els coneixements adquirits en un debat amb la Síndica, tractant casos reals, noticies, acostant els drets Humans a les situacions dels seu entorns, a la vida quotidiana de la gent jove.

OBJECTIUS

 • Donar a conèixer les tasques i potencialitats de la institució del Defensor/a de la Ciutadania – Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi
 • La defensa i garantia dels drets de ciutadania.
  • Conèixer els drets i deures de totes les persones.
  • La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, la DUDHH..
  • Conèixer els mecanismes i institucions per defensar aquest drets
  • Mecanismes de garantía: l’ombudsman municipal, Síndic de Greuges de Catalunya, Defensoria del Pueblo, L’OCU, OMIC…

ÀMBIT I CONDICIONS

Durada de l’activitat 1:30h. pot ser 1h.

Horaris i dates a convenir. Recomanable presència de professorat

Responsable: Dolors Vallejo Calderón    Telèfon: 93 630 20 36

sindicadegreuges@santboi.cat

sindica 1

 

 

 

 

 

sindica 2

Anuncis