Francesc Baiget. Crítica, humor i sàtira social


CULTURA I MUSEU/ PROMOCIÓ CULTURAL

ESO

Treball previ: Abans de realitzar la visita de l’exposició, es pot fer un breu treball de recerca. Els alumnes s’haurien d’informar de quins mitjans fan servir la sàtira i la crítica social actualment (diaris, revistes, programes de TV, internet,… que busquin exemples o personatges clau ) i que valorin quin impacte creuen que tenen.

Visita a CCCA: Aquesta visita serà totalment participativa i l’educador conduirà els alumnes a partir dels seus propis comentaris i aportacions. Es promourà un diàleg: obra/alumnes/educador.

Treball posterior: Posteriorment a la visita us proposem que els alumnes facin un seguiment de l’actualitat (premsa, tv, internet,… ) al llarg d’una setmana o dues i que triïn una notícia, per tal de fer una proposta gràfica en clau de crítica i sàtira social.

 

Proposta expositiva

Una darrera activitat seria exposar les propostes dels alumnes a l’espai del vestíbul del CCCA. Els alumnes haurien de pactar quina de les vinyetes s’exposaria i tenir el compromís de fer-ho, perquè s’exposarà i es presentarà a tota la ciutadania.

Francesc Baiget. Crítica, humor i sàtira social

 

 

 

OBJECTIUS

Promoure entre l’alumnat una mirada crítica de la realitat i mostrar com des de l’art es pot reivindicar i remoure consciències.

Promoure la creativitat com una eina per fomentar els valors i el pensament crític.

ÀMBIT I CONDICIONS

Aquesta activitat és gratuïta.

Reserves: cdalmau@santboi.cat – 936351250

Per a més informació sobre Francesc Baiget: http://www.baiget.net

Anuncis