SPA A LA ROMANA


CULTURA I MUSEU / MUSEU DE SANT BOI

TALLERS

TOTS ELS NIVELLS EDUCATIUS I PÚBLIC EN GENERAL

SPA A LA ROMANA 1

DESCRIPCIÓ

L’activitat tracta d’aconseguir dur l’atenció dels participants cap els perfums i ungüents i els seus usos quotidians al mon romà

OBJECTIUS

CONEIXEMENTS PREVIS

 • Coneixements mínims d’història
 • Capacitat manual mínima

OBJECTIUS DIDÀCTICS

 • Conèixer la història qüotidiana de fa 2.000 anys
 • Conèixer el material amb que estan fets alguns objectes arqueològics
 • Esbrinar el procediment d’elaboració d’un ungüent
 • Història de la higiene
 • Aprendre a tenir cura del propi cos

CONTINGUTS CONCEPTUALSSPA A LA ROMANA 2

 • Diferents tipus d’utillatge romà
 • Evolució dels usos dels recipients
 • La neteja del cos ha evolucionat al llarg del temps
 • L’arqueologia recupera tècniques oblidades

CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS

 • L’observació participant com a mètode de treball
 • La pràctica com a aplicació d’una teoria
 • Execució d’un projecte manual

SPA A LA ROMANA 3

ÀMBIT I CONDICIONS

Preus vigents fins al 31-12-17 a partir del 01-01-18 pot haver un increment respecte l’IPC

7’50 € per persona / 85 € grup mínim

RESERVA D’ACTIVITATS I SERVEIS

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Adreça: Can Barraquer, C/ Pont, 7 (08830 – Sant Boi de Llobregat)

Tel.  936 351 250

Horari: de dimarts a divendres de 9:00 a 14:00

Telèfon: 936 351 250

SPA A LA ROMANA 4

Anuncis