LES TRES CULTURES A TAULA


CULTURA I MUSEU / MUSEU DE SANT BOI

TALLERS

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (2n, 3r i 4t)

LES TRES CULTURES A TAULADESCRIPCIÓ

Es tracta de realitzar una sèrie de relats i accions relacionades amb la cultura medieval.

 

 

OBJECTIUS

Conèixer els orígens de la nostra actual alimentació com a manifestació fonamental de caire cultural i patrimonial. A partir d’aquest coneixement es pretén aconseguir el respecte cap el nostre passat, així com conèixer formes a taula, aliments i maneres de menjar diferents.

 

CONEIXEMENTS PREVIS

  • Coneixements mínims d’història
  • Coneixements mínims d’aliments

OBJECTIUS DIDÀCTICS

  • Aproximació a la història general, de la Península Ibèrica i de Catalunya
  • Conèixer com era la vida quotidiana a l’Edat Mitjana, amb sentiments, religions i costums diferents
  • Aprendre que hi ha diverses formes de cuinar els mateixos aliments
  • Aprendre que l’alimentació ha variat al llarg del temps
  • Conèixer tabús alimentaris: respecte cap a altres maneres de menjar

Utilitzar els recursos expressius del cos i promoure el treball en grup per representar i escenificar històries reals o imaginàries

ÀMBITS I CONDICIONS

Preus vigents fins al 31-12-18 a partir del 01-01-19 pot haver un increment respecte l’IPC

5 € per persona / 85 € grup mínim

RESERVA D’ACTIVITATS I SERVEIS

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Adreça: Can Barraquer, C/ Pont, 7 (08830 – Sant Boi de Llobregat)

Tel.  936 351 250

Horari: de dimarts a divendres de 9:00 a 14:00

Telèfon: 936 351 250

Anuncis