HOMES, DONES I MÉS: canvia el rol


CULTURA I MUSEU / MUSEU DE SANT BOI

TALLERS

HOMES, DONES I MES canvia el rolESO (PRIMER CICLE)

DESCRIPCIÓ

Es proposa desenvolupar un exercici de treball en grup a realitzar per part dels grups classe que visitin EL Museu de Sant Boi.

L’objectiu d’aquest document es donar una sistemàtica de treball que orienti el treball actiu dels grups de visitants al Museu.

En aquest sentit s’ha volgut escollir una proposta de reconeixement de gènere, per tal de generar una reflexió al voltant dels fets que han marcat la història de les dones i l’aplicació dels diversos rols en el si de la nostra societat al llarg de la història. Al mateix temps es genera un debat sobre els diversos gèneres.

És una proposta, una excusa per a que les alumnes i els alumnes puguin realitzar un treball en grup i reflexionin sobre tot l’entorn que va permetre aquestes diferències de rol, per tal de que puguin extreure conclusions.

OBJECTIUS

 • Comparar els rols assignats als diversos sexes al llarg de la història
 • Conèixer les dificultats i estats determinants que aquests rols provoquen en moltes persones dintre de la societat
 • Identificar les accions injustes per a les persones
 • Descobrir el tractament envers la dona al llarg de la història
 • Conèixer diferents tipus de fonts històriques
 • Valorar el paper de les fonts i aprendre a fer la seva lectura des de diversos punts de vista
 • Identificar els principals processos històrics
 • Entendre el valor històric i patrimonial de les fonts històriques com a testimoni del passat.
 • Analitzar documents de l’època.
 • Obtenir informació de fonts primàries.
 • Utilitzar el llenguatge com a eina per construir coneixement i per comunicar-lo, a partir del desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies de la matèria.
 • Participar activament en una activitat en relació a la valoració de la igualtat de les persones
 • Assumir els valors de la cultura de la pau i de la igualtat d’oportunitats en el decurs de debats i tasques de grup.
 • Expressar els continguts de la recerca, seleccionant informacions expressades per mitjà de llenguatges diversos.

ÀMBIT I CONDICIONS

Preus vigents fins al 31-12-17 a partir del 01-01-18 pot haver un increment respecte l’IPC

5 € per persona / 85 € grup mínim

RESERVA D’ACTIVITATS I SERVEIS

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Adreça: Can Barraquer, C/ Pont, 7 (08830 – Sant Boi de Llobregat)

Tel.  936 351 250

Horari: de dimarts a divendres de 9:00 a 14:00

Telèfon: 936 351 250

Anuncis