CONEIXEMENT DEL MEDI-BARRI ANTIC


CULTURA I MUSEU

MUSEU DE SANT BOI

VISITES GUIADES

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

OBJECTIU

Amb aquesta activitat volem ajudar a les mestres a treballar en els aspectes de l’àrea
de coneixement del medi natural, social i cultural. Per tal d’assolir el que demana el
curriculum escolar: ” … proporcionar a l’alumnat els coneixements i les eines per
ubicar-se en l’entorn on viu, per aprendre a habitar-lo, a respectar-lo i a millorar-lo.
Relacionar alguns fets de la història del segle XX i XXI amb la història familiar i local i
narrar-los. Identificar i valorar elements del patrimoni. Participar en projectes de
conservació i comunicació del patrimoni i de la memòria històrica.

CONTINGUT

Es tracta de fer un passeig parant atenció als elements arquitectònics o urbanístics
més destacats del Barri Antic. Aprofitant tota aquella informació que coneixem del
passat per establir un pont entre passat i present. També es farà una breu visita a les
termes romanes i al museu de Can Barraquer, per tal de què coneguin la tasca dels
museus i la importància de conservar el nostre passat.

MATERIAL DE SUPORT

Imatges antigues procedents de l’Arxiu Històric de Sant Boi. Dues guies del Barri Antic.
Plànol de situació.

RESERVA D’ACTIVITATS I SERVEIS

MUSEU DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Adreça: Can Barraquer, C/ Pont, 7 (08830 – Sant Boi de Llobregat)

Tel.  936 351 250

Aquesta activitat és gratuïta. Estarà guiada pels mateixos mestres. L’accés a les Termes i a
Can Barraquer serà gratuït.

Carrer Hospital 1880 aprox.Plaça Constitució 1930 aprox.

Anuncis