TEATRE, UN MÓN DE SENSACIONS


CULTURA I MUSEU/ CULTURA

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DESCRIPCIÓ:

A través de 8 sessions de treball, capitanejades per actors i actrius en actiu, farem una introducció al món del teatre potenciant totes les eines expressives i comunicatives que aquest ens ofereix.

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb les altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives

És important i necessari ensenyar als infants a expressar-se, a comunicar-se, a vèncer les seves dificultats, a posar-se davant d’un públic per poder assolir tota la riquesa expressiva que aporta el teatre. Així doncs, el teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, a autocriticar-se i a enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

D’altra banda, mitjançant la dramatització, l’expressió oral i corporal, el teatre pot ajudar els nens i les nenes a progressar en el coneixement d’altres matèries curriculars. Fer teatre és treballar en equip: un valor molt important en la societat actual.

Els nens aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú.

OBJCECTIUS:

– Desenvolupar la imaginació, la creativitat i l’espontaneïtat dels nens i les nenes a partir del fet teatral.

– Valorar el propi cos i el moviment com a instruments comunicatius.

– Conèixer-se i valorar-se un mateix.

– Millorar les habilitats socials a través de la comunicació verbal i no verbal.

– Experimentar amb les possibilitats pedagògiques de la dramatització.

– Diferenciar el joc simbòlic, el joc dramàtic i el joc teatral i aplicar-ho a cada edat i situació educativa.

ÀMBIT I CONDICIONS:

Dates: A concertar amb cada centre educatiu.

Lloc: L’activitat es realitza a la mateixa escola.

Horari: A concertar amb cada centre educatiu.

Caldrà la presència d’un membre del professorat per acompanyar l’activitat.

 

Responsable de l’activitat:

ESCOLA DE TEATRE ACTUA

Informació:

Domingo Ramos. dramos@santboi.cat 936351250

Departament de Cultura

Anuncis